Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΓΟΝΕΙΣ ΖΗΤΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Ζητοῦν γονεῖς μέ ἐπιστολήν των πρός τούς διευθυντάς τῶν σχολείων καί τούς συλλόγους τῶν διδασκόντων

Μέ ὑπόμνημά των γονεῖς ἀπό τήν Φλώριναν ζητοῦν ἀπό τούς διευθυντάς καί τούς Συλλόγους Διδασκόντων ὅλων τῶν Βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως νά μή ὀργανώσουν καρναβαλικάς ἐκδηλώσεις εἰς τά σχολεῖα, ἐπισημαίνοντες ὅτι τό «Τριώδιον» ἔχει ἄμεσον σχέσιν μέ τό ἄνοιγμα τῶν ἀρετῶν. Ἐν συνεχείᾳ ἀφοῦ ἐξηγοῦν τό βαθύτερον νόημα τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, τοῦ Ἀσώτου, τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω καί τῆς Τυρινῆς (μετά τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς συγγνώμης) ἐπισημαίνουν μεταξύ ἄλλων:

«Ἀξιότιμοι δάσκαλοι, σὲ ποιὰ ἀπὸ τὶς μέρες τοῦ Τριωδίου ταιριάζει νὰ κάνετε καρναβάλι στὰ σχολεῖα σας; Εἶναι πασιφανὲς καὶ δηλωμένο ἀπ᾽ ὅλη τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, ὅτι τὸ καρναβάλι εἶναι ὄχι θετικό, ὄχι οὐδέτερο, ἀλλὰ ἀντίθετο καὶ ἐχθρικὸ στὴ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ, γιατί τὸν ἀποπροσανατολίζει ἀπ᾽ τὸν ἀγώνα του. Ποιὸς ἀθλητής, ποὺ τρέχει Μαραθώνιο, θὰ σταματήσει στὴν κορυφὴ ἑνὸς λόφου νὰ θαυμάσει τὴ θέα, νὰ φάει, νὰ πιεῖ, νὰ χορέψει, καὶ μετά, φορτωμένος μὲ τὸ περιττὸ βάρος, ποὺ μάζεψε καὶ καθυστερημένος, θὰ συνεχίσει ν᾽ ἀγωνίζεται;

Σᾶς θυμίζουμε ὅτι τὰ παιδιά μας, ποὺ φοιτοῦν στὰ σχολεῖα σας, εἶναι βαπτισμένα Χριστιανοὶ καὶ ἔχουν ὅλες τὶς προϋποθέσεις, ποὺ ἔχουν καὶ οἱ ἐνήλικοι νὰ ἀγωνιστοῦν στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν.

Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς προσωπικές σας πεποιθήσεις ἔχετε ὁρκιστεῖ νὰ φυλάττετε ὑπακοὴ στὸ Σύνταγμα, ποὺ ὁρίζει στὸ 3ο κιόλας ἄρθρο του ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τὴν “τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ”, “ποὺ γνωρίζει κεφαλὴ της τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό”, ἐνῶ στὸ 16ο ἄρθρο του θέτει σὰν στόχο γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας “τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων”. 16.1: “Ἡ ἀκαδημαϊκὴ ἐλευθερία”, λέει, “καὶ ἡ ἐλευθερία τῆς διδασκαλίας δὲν ἀπαλλάσσουν ἀπὸ τὸ καθῆκον τῆς ὑπακοῆς στὸ Συνταγμα” κι ὅτι 16.2: “ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες”. Ἑπομένως στὰ ἑλληνικὰ δημόσια σχολεῖα δὲν μπορεῖτε νὰ ἀναπτύσσετε δράσεις (καρναβάλι), ποὺ ὑποσκάπτουν τὴ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν μαθητῶν.

Σᾶς θυμίζουμε ὅτι τὴν ἡμέρα ποὺ κάνετε καρναβάλι στὰ δημόσια σχολεῖα, οἱ μαθητὲς, ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ζοῦν τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε δὲν πᾶνε καθόλου σχολεῖο εἴτε πᾶνε χωρὶς νὰ μεταμφιέζονται, μὲ ἀποτέλεσμα, χωρὶς δική τους εὐθύνη, καὶ νὰ χάνουν τὸ σχολεῖο τους, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκτίθενται σὲ καταστάσεις δυσάρεστες γιὰ τὴν παιδικὴ ψυχὴ (αἰσθήματα κατωτερότητας, διάκρισης, διχασμοῦ…).

Σᾶς θυμίζουμε ὅτι τὸ σχολεῖο εἶναι ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα, ποὺ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ψυχαγωγεῖ τὰ παιδιὰ (νὰ τὰ τέρπει μὲ πνευματικὰ μέσα), καὶ ὄχι κέντρο διασκεδάσεως, γιὰ νὰ διασκορπίζει τὸ νοῦ τους μὲ μεταμφιέσεις, δυνατὴ ξένη μουσική, χοροὺς ξενικοὺς ἀκόμα καὶ πάνω στὰ θρανία σὲ περιπτώσεις, τσὶπς καὶ ὅ,τι ἄλλο.

Σᾶς θυμίζουμε τέλος ὅτι στὶς ἡμέρες μνήμης ἢ ἑορτασμοῦ, ποὺ ἔχει ὁρίσει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ γίνονται ἐκδηλώσεις στὰ σχολεῖα, δὲν ὑπάρχει ἡμέρα καρναβαλιοῦ καί, ἀντίθετα, τὸ Ὑπουργεῖο στέλνει κατὰ καιροὺς ὁδηγίες γιὰ κανονικὴ ροὴ τοῦ προγράμματος.

Κλείνουμε μὲ τὴν παράθεση ἑνὸς αὐθεντικοῦ περιστατικοῦ, ποὺ συνέβη σὲ σχολεῖο τῆς περιοχῆς.
Τὸ κουδούνι χτύπησε. Τὰ παιδιὰ ντυμένα καρναβάλια μαζεύτηκαν γιὰ προσευχή. Ὁ διευθυντὴς τὰ κοίταξε καὶ εἶπε:
―Ἔτσι ποὺ εἶστε δὲν εἶστε γιὰ προσευχή.
Καὶ τὰ ἔβαλε μέσα γιὰ τὸ καρναβάλι χωρὶς προσευχή.

Ἐκ μέρους τῶν γονέων ποὺ ὑπογράφουν:

Μαρίδου Μαρία, Μιχαηλίδου Βαρβάρα, Ἀρβανιτάκης Παῦλος, Τσιούκης Χρῆστος, Μυρωνίδης Νικόλαος, Ἐλευθεριάδου Ἑλένη».


ΠΗΓΗ : http://www।orthodoxostypos।gr/Photos/Pages/1868।pdf :
...διαβάστε περισσότερα... »

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΔΙΟΔΙΑ: ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ ΚΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ-ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ

Ή χώρα του παρ...Άλογου !!!

Δεν υπάρχει σωτηρία λέμε.... (δείτε και απολαύστε)

...διαβάστε περισσότερα... »

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ... ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ;

Δεν αισθάνομαι καλά, βοήθεια... θα μας τρελάνουν !

Την παραίτηση του... προς τον Δήμαρχο Αθηναίων κ Καμίνη, υπέβαλε ο Αντιδήμαρχος οικονομικών κος Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, αναφορικά με το ζήτημα των 300 λαθρομεταναστών ....

Το μείζωνος αυτό σημασίας θέμα... "ανάγκασε" σε παραίτηση για λόγους...(επειδη δεν ξέρω, έτσι για να εντυπωσιάσω, θα πω λόγους Ηθικής Τάξεως) και τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ Φώτη Προβατά .

Τώρα πέραν της πλάκας, θα μας πει κανείς τι παιχίδι παίζεται ; Αυτές οι δικαιολογίες που ειπώθηκαν, δεν "κολλάνε ούτε στον τοίχο" ! Επειδή δεν είμαστε "μαθημένοι" σε τόση πολλή ευαισθησία, ώστε να οδηγήσει κάποιους σε παραίτηση από τόσο προνομιακούς θώκους εξουσίας, για μια χούφτα ταλαίπωρους ....
...διαβάστε περισσότερα... »

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΕΝΑ ΚΑΡΤΕΛ

Ένα ερώτημα που θα μπορούσε ίσως να τεθεί στους επικεφαλείς της Τρόικας, αν φυσικά τα νέα για τη βουτιά του ΑΕΠ της χώρας κατά 6,6% είχαν βγει νωρίτερα από την περίφημη συνέντευξη τύπου στη δημοσιότητα, θα ήταν το εξής :

Πως εξηγείται το γεγονός, ότι ενώ το Ακκαθάριστο Εθνικό Προιόν μειώθηκε ραγδαία, την ίδια περίοδο ο πληθωρισμός ανέβηκε μέχρι το 5,2% ; Πράγμα που σημαίνει πως παρά την κρίση, οι τιμές των καταναλωτικών προιόντων όχι μόνο δεν υποχώρησαν αλλά αντιθέτως αυξήθηκαν και όχι μόνο λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. και των ειδικών φόρων κατανάλωσης .

Το ίδιο ερώτημα, βέβαια, μπορούμε να απευθύνουμε σε όλους τους οικονομικούς εγκεφάλους της κυβέρνησης, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλάβουμε με το φτωχό μας το μυαλό και τα λίγα οικονομικά που γνωρίζουμε, αν τελικά η Ελληνική οικονομία εξακολουθεί να έχει τους δικούς της νόμους και κανόνες ।

Διότι πολύ απλά, το να μειώνεται η αγοραστική δύναμη (τα επισφαλή καταναλωτικά δάνεια έχουν ξεφύγει), να υποχωρεί το ΑΕΠ και παρ΄ όλα αυτά να μην λειτουργεί ο ανταγωνισμός -δηλαδή να μην πέφτουν οι τιμές- σημαίνει πως δεν υπάρχει ανταγωνισμός και αν συμβαίνει αυτό μόνο προς την κατεύθυνση των καρτέλ μπορεί να πάει το μυαλό .

Είναι λοιπόν η Ελλάδα ένα καρτέλ και αν ναι μήπως να επαναξεταστούν οι "δεσμεύσεις κυρίων" για μειώσεις στα αγαθά, που έχει συνάψει η κυβέρνηση με τους μεγάλους πολυεθνικούς και εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους ;
...διαβάστε περισσότερα... »

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ ΑΓΙΕ.... STEVE JOBBS

Με τις ευλογίες του Βατικανού, η APPLE θα μοιράζει συγχωροχάρτια (που το θυμήθηκα, φαίνεται οι παλιές συνήθειες πεθαίνουν δύσκολα…. χαχαχα) έναντι του ευτελούς ποσού των 1,99 $ .(Τα ποσοστά της Αγίας… Έδρας, παραμένουν άγνωστα) .

Η εφαρμογή για τα i-phone ονομάζεται CONFESSION (εξομολόγηση) και ήδη πωλείται στο ι-Tunes . (ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ)

Μήπως ξέρει κανείς να ενημερώσει αν θα η συγκεκριμένη εφαρμογή θα υποστηρίζεται και από το Android 2.3, ένεκα του ότι είμαι fan της SONY ΚΑΙ των XPERIA ….

...διαβάστε περισσότερα... »

Αναγνώστες

Θαυμαστές από το facebook

Συνολικές προβολές σελίδας

Online now:

syncΑναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιοΌλα μου τα posts

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...